ΕΠΙΣΤΗΜΗ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

www.spin.gr/spin   Για θέματα επιστήμης και τεχνολογίας

www.eie.gr Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)

www.astro.noa.gr Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

www.ntua.gr Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

www.astronomy.gr Πλανητάριο Θεσσαλονίκης

www.ekt.gr Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

www.eugenfound.edu.grΊδρυμα Ευγενίδου

www.sciencenews.gr Επιστημονικές ειδήσεις

www.gsrt.grΓενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

www.ncmr.gr Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών(ΕΛΚΕΘΕ)

www.forth.gr Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

www.geosociety.gr Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία

www.nasa.gov Η Δικτυακή διεύθυνση της NASA

www.w3c.gr Ελληνικό Γραφείο του W3C για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του wide web

www.ncsr.gr Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος”

www.physics4u.grΕλληνική ιστοσελίδα φυσικής

www.pelagosinstitute.gr“Πέλαγος” Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών

www.hms.gr Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία

www.igme.gr Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών

www.discovery.comΦύση και περιβάλλον

www.nationalgeographic.com/animals Ο κόσμος των ζώων

www.cordis.lu/greece Ελληνικό κόμβος πληροφόρησης για Έρευνα και Καινοτομία

www.space.odx.gr Πληροφορίες για το χώρο του διαστήματος

www.greekastronomy.gr Ελληνική Λέσχη Αστρονομίας

www.gein.noa.gr  Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

www.emy.gr Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

www.forecasts.gr  Μετεωρολογικές προβλέψεις για την Ελλάδα

http://eesda.duth.gr Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

www.fri.gr  Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

www.nomosphysis.org.gr Μη Κερδοσκοπική Ετειρεία “Νόμος και Φύση” για τους θεσμούς και την πολιτική  του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης.

www.cres.gr/kape Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

www.engineering.gr Επαγγελματικός δικτυακός τόπος για τον τεχνικό κόσμο

www.eex.grΈνωση Ελλήνων Χημικών

www.unwired.gr Κινητή τηλεφωνία

www.pneuma.grΤο περιοδικό των θεωρητικών επιστημών