Δράσεις

Η Βιβλιοθήκη μετέχει και παρακολουθεί επιστημονικές εκδηλώσεις και συνέδρια, τόσο σχετικά με τις εξελίξεις στην τεχνολογία όσο και τις νέες εκδόσεις, στοχεύοντας στην προώθηση του βιβλίου, της ανάγνωσης αλλά και τις εναλλακτικές προτάσεις στο σύγχρονο προβληματισμό.

Από τη δραστηριότητα των τελευταίων χρόνων ενδεικτικά αναφέρουμε:
α) την έκδοση της εργογραφίας του Π. Κοντομίχη και την εκδήλωση προς τιμήν του στον κινηματογράφο “Απόλλων” το 1996,
β) την εκδήλωση προς τιμή των ιδρυτών της Βιβλιοθήκης στον κήπο μας το 1997.
γ) την έκδοση του βιβλίου του Ν. Βαγενά ‘ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ’ το 2001.
δ) Για τη συμπλήρωση 50 χρόνων και στα πλαίσια της προβολής του κειμηλιακού μας υλικού, πραγματοποιήσαμε την έκδοση
” του λευκώματος με τα χαρακτικά και τους χάρτες της Συλλογής μας
” πολύπτυχο δύο Χειρογράφων του Άγγελου Σικελιανού, που έχουμε στη Βιβλιοθήκη και
” δώδεκα αντιπροσωπευτικών Εικόνων του Μουσείου.

Βασικός άξονας είναι η διάσωση της ιστορίας και η προώθηση του πολιτισμού μέσα από μια σύγχρονη Βιβλιοθήκη, που προσπαθεί να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες των βιβλιόφιλων με την παραδοσιακή έννοια, αλλά και να συμβάλει στην προώθηση της κοινωνίας της πληροφορίας και της δια βίου μάθησης.

ψηφιοποιημένο υλικό

  • Δια μέσω του θεάματος
  • Τύπος της Λευκάδας
  • Αρχείο Βούλη Βρεττού
  • Ψηφιοποίηση

λοιπές δράσεις

  • Συντηρήστε ένα βιβλίο
  • Λευκαδίων Αρχείο
  • Συλλογή Δίσκων Βινυλίου του Κυριάκου Σφέτσα
  • Αναγνώσεις
  • Νέες εκδόσεις